KonveGas Sverige AB
Gasbilen
KonveGas Sverige AB
KonveGas, gasbil, Konvertering och Gaskonvertering

GASBILEN

Biogas bildas naturligt vid nedbrytningen av organiskt material i syrefria förhållanden. Idag produceras biogas i huvudsak av avloppsslam, gödsel, avfall från livsmedelsindustrier, restauranger och hushåll. Idag har Sverige avfall och restprodukter som kan ge biogas motsvarande drivmedel till cirka 900 000 bilar. 


Då biogas förbränns är utsläppen av stoft och partiklar i miljön försumbara. Avgaserna från ett gasfordon luktar mindre och gasmotorn är tystare samt vibrerar mindre än en dieselmotor. Emissionerna av kolmonoxid, kolväten, svavelföreningar och kväveoxider är lägre än vid bensin- och dieseldrift. När det gäller klimatpåverkan har biogasen en klar fördel eftersom förbränningen av denna inte medför något nettotillskott av växthusgaser till atmosfären.


Biogas är lättare än luft och vid ett utsläpp stiger gasen uppåt. Gasen har högre antändningstemperatur än bensin och diesel, vilket gör att risken för brand eller explosioner är mindre vid trafikolyckor där biogas används som drivmedel än med bensin och diesel. Gastankar i fordon är robusta i sin konstruktion vilket gör att de tål betydligt mer påfrestningar än en konventionell bensintank.

KonveGas Sverige AB,

Hammargatan 13 

352 46 Växjö

Tel. 0470 78 11 80

E-mail: info@konvegas.se

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Acceptera