Fakta om fordonsgas

10 KG MATAVFALL GER SÅ MYCKET BIOGAS ATT MAN KAN KÖRA EN BIL ÖVER 10 MIL

En bil som kör på biogas undviker 2 800 kg koldioxidutsläpp per år jämför med en bensin, dieselfordon.

En personbil kan köra 2,5 km på en soppåse rötas matavfall

Idag blir cirka 12 procent av Sveriges matavfall biogas

Fordonsgas består av biogas, naturgas eller kombinationer av de båda och är ett avsevärt mycket renare bränsle än bensin och diesel. Gasen är till största delen metan, skillnaden består i hur den produceras. Biogas är förnybart och tillför inte någon ny koldioxid och naturgas är ett fossilt bränsle som dock medför en minskad miljöpåverkan jämfört med bensin och diesel. Under åren har andelen biogas i fordonsgas ökat. Under år 2013 var andelen biogas över 50%.

 

Gasen komprimeras till högt tryck, ca 200 bar innan den tankas i fordon speciellt anpassade för gasdrift. Personbilar är av typen bi-fuel, det vill säga de kan köras på både fordonsgas och bensin, medan tyngre fordon som lastbilar och bussar enbart är anpassade för gas.

 

ATT TÄNKA PÅ MILJÖN

BIOGAS ÄR

NATURLIG

 

Biogas bildas naturligt vid nedbrytningen av organiskt material i syrefria förhållanden.

FORDONSGASUTVECKLING I SVERIGE

 

Marknaden för fordonsgas fortsätter att expandera inom privat och offentlig sektor.

FAKTA OM FORDONSGAS

 

Fordonsgas är ett samlingsnamn för biogas, naturgas eller kombination av de.

KonveGas AB

Arabygatan 49

352 46 Växjö

 

0470 78 11 81

info@konvegas.se

Copyright © KonveGas Sverige AB