Fordonsgasutveckling

GASFORDON GER EKONOMISKA- OCH MILJÖMÄSSIGA FÖRDELAR

Fordonsgas har ett konkurrenskraftigt pris jämfört med andra drivmedel

Genom jobbet får du dessutom ett 40 procent lägre förmånsvärde

Fordonsgas är idag ett av de drivmedel som har absolut lägst klimat- och miljöpåverkan

Marknaden för fordonsgas fortsätter att expandera inom privat och offentlig sektor. Statistiken för 2014 visar att det såldes 1 613 GWh fordonsgas. Antalet gastankstationer i landet ökade också under året och i slutet av 2014 fanns det 155 publika tankställen. Av den samlade leveransen fordonsgas stod biogas fortfarande i snitt för en bra bit över 50 procent tack vare att den största delen av den svenska biogasen numera uppgraderas till fordonsgas.

 

Fordonsgas är billigare än bensin och diesel. Om du kör på biogas och fordonsgas i jobbet får du dessutom ett 40 procent lägre förmånsvärde jämfört med en bensin, diseldriven tjänstebil.

 

När du kör på gas istället för bensin och diesel så släpper du ut väsentligt mindre koldioxid, framför allt om du kör på biogas. I diagrammet kan du se hur mycket mindre koldioxid som släppts ut genom att köra på gas.

 

Fordonsgasen ersatte under år 2014 bensin och diesel motsvarande ca 110 000 personbilar vilket innebar en minskning av koldioxidutsläppen med drygt 225 000 ton under perioden. Dessutom minskar utsläppen av kväveoxider och partiklar vilket bidrar till bättre luftkvalitet i städerna.

 

 

 

ATT TÄNKA PÅ MILJÖN

BIOGAS ÄR

NATURLIG

 

Biogas bildas naturligt vid nedbrytningen av organiskt material i syrefria förhållanden.

FORDONSGASUTVECKLING I SVERIGE

 

Marknaden för fordonsgas fortsätter att expandera inom privat och offentlig sektor.

FAKTA OM FORDONSGAS

 

Fordonsgas är ett samlingsnamn för biogas, naturgas eller kombination av de.

KonveGas AB

Arabygatan 49

352 46 Växjö

 

0470 78 11 81

info@konvegas.se

Copyright © KonveGas Sverige AB