KonveGas Sverige AB
Hybrid CNG

FRAMTIDENS GASBIL REDAN IDAG. KÖR PÅ EL OCH BIOGAS I FRAMTIDENS GASBIL.

Opel Ampera är framtidens gasbil, en elbil med en nominell räckvidd på 60 km som i de flesta fall täcker din dags transportbehov. Behöver du köra längre tar den gasdrivna förbränningsmotorn på 1,4 liter över, tills du har chans att ladda upp bilen från elnätet igen.


Den primära elmotorn (111 kW) används vid lägre hastigheter, och som generator för återvinning av bromsenergin. Vid högre hastigheter kompletteras driften med en andra elmotor/generator (54kW), så att den primära elmotorn kan gå vid ett lägre varvtal, vilket ger bättre verkningsgrad. Den mindre motorn används också som generator, driven av förbränningsmotorn, för att upprätthålla batteriets laddningsnivå när det nått sitt minimum. Batteriet laddas fullt igen när det kopplas till elnätet. Det tar ca 6h (10A).


Genom gaskonverteringen har Amperans bensindrift kompletterats med (bio)gasdrift. Samma motoreffekt, men lägre emissioner, lägre utsläpp av partiklar och smogbildande kolväten). Tankarna är på 12 kg gas (ca 17 Nm3).

KonveGas AB

Hammargatan 13

352 46 Växjö


0470 78 11 81

info@konvegas.se

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Acceptera